ახალი წლისთვის დამახასიათებელი არაერთი ცვლილების კვალდაკვალ, ქ. თბილისის მერიამ, 2019 წლისთვის, შემდეგი სოციალური ქვეპროგრამების გახორციელება დააანონსა:

 • კომუნალური სუბსიდირება;
 • სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება;
 • 100 წელს მიღწეული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი დახმარება;
 • სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწავლების დაფინანსება;
 • სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების დაფინანსება;
 • სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების საცურაო აუზებსა და სპორტულ სკოლებში სწავლების დაფინანსება;
 • სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია);
 • სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები;
 • ომის ვეტერანთა დახმარება;
 • მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა;
 • თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა;
 • სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
 • „ვოლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება;
 • სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება;
 • სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარება;
 • შინმოვლის თანადაფინანსება;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 

ავტორი: მარიამ ტიელიძე

 

Please follow and like us: