4 საათის წინ
მოქალაქეებს, რომლებიც 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 მ3-ზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარენ, 3 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადი სრულად დაუფინანსდებათ
4 საათის წინ
საქართველოში კორონავირუსი 115 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან 22 უკვე გამოჯანმრთელდა
21 საათის წინ
საჭიროა თუ არა სასურსათო პროდუქტების საპნით რეცხვა ან დეზინფექცია — ექსპერტის რჩევები
21 საათის წინ
ავტომობილით 3-ზე მეტი პირის მგზავრობის შემთხვევაში, მძღოლი 3 000 ლარით დაჯარიმდება
1 დღის წინ
ევროკავშირი – საქართველოსთვის 20 მილიონზე მეტი გამოიყოფა და არსებული პროგრამებიდან 70 მილიონზე მეტი კრიზისის დასაძლევად გადამისამართდება

მსოფლიომ იცის, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა და ქართული ღვინო ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათია ნებისმიერი კონტინენტის მიმართულებით. საქართველოს ყოველ კუთხეს ვაზი მისთვის დამახასიათებელი ჯიში აქვს; ამ მხრივ, თითოეულ კუთხეს განსაკუთრებული, სხვათაგან გამორჩეული ხელწერა აქვს. ქართული ღვინის საუკეთესო შემფასებელი კი ისევ ქართველი თუ იქნება. დეგუსტაციის პროცესი ხელს ხარისხის გაუმჯობესებასა და ღვინის კონკურენტუნარიანობას უწყობს, რაც აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესია. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით „თბილისი თაიმსი“ „ღვინის ეროვნულ სააგენტოს“ დაუკავშირდა.

რა მნიშვნელობისაა ჩვენთვის  ღვინის დეგუსტაციის პროცესი?

ქართული ღვინის ხარისხის კონტროლის მიზნით,საქართველოში წარმოებული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ალკოჰოლიანი სასმლისა და საექსპორტოდ განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას ახორციელებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მუდმივმოქმედი სადეგუსტაციო კომისია.

სად მიმდინარეობს დეგუსტაცია და რა კრიტერიუმებით ხდება ეს პროცესი?

კომისია განთავსებულია ღვინის ეროვნული სააგენტოს შენობაში. სადეგუსტაციო კომისიის შემადგენლობაში არიან მეღვინეები/ენო-ქიმიკოსები. ის ღვინო, რომელიც შედეგებით ვერ მიიღებს საჭირო ქულებს, ვერ მოხვდება რეალიზაციაში. შეფასების კრიტერიუმები განსაზღვრულია კანონმდებლობით.

რას მიიჩნევთ, ამ მხრივ, ქართული ღვინის ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებებად?

ქართული მეღვინეობის დარგის ბოლო წლების ერთ-ერთი დიდი მიღწევაა ის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევა, რომლითაც მეცნიერულად დასაბუთდა, რომ სწორედ საქართველოა ღვინის სამშობლო და 8000 წლის წინ სწორედ ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო ღვინის პირველი წარმოება, რაც უწყვეტად გაგრძელდა თანამედროვეობამდე. http://georgianwine.gov.ge/Ge/News/511

ასევე, აღსანიშნავია, რომ ქვევრის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს 2013 წელს იუნესკო-ს (UNESCO) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ მეთოდის უნიკალურობაზე მიუთითებს და გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ღვინო უძველესი ქართული კულტურის შემადგენელი ნაწილია. ეს აღიარება მნიშვნელოვანია ქვევრის ღვინის ცნობადობის ამაღლებისთვის და ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის მსოფლიო პოპულარიზაციას.

ზოგადად, სახელმწიფოს მიერ დარგში გატარებული სწორი პოლიტიკის შედეგად, გაზრდილია ღვინის ექსპორტის მოცულობა, საექსპორტო ბაზრები დივერსიფიცირებულია, შექმნილია ახალი, გაფართოებული და გადაიარაღებულია ღვინის ძველი  საწარმოები; ფუნქციონირებს აგროკრედიტისა და აგროდაზღვევის განვითარებული სისტემა.

აღსანიშნავია, 2018 წლის 19 თებერვალს გამოქვეყნდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრისბრძანებაყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმლისა და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტისსერტიფიცირების წესთან დაკავშირებით. ამ ბრძანების თანახმად,  დეგუსტაციაზე ღვინის ნიმუშის წარდგენა, როგორც წესი, ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

 • ფერის მიხედვით: თეთრი, ქარვისფერი, ვარდისფერი, წითელი;
 • შაქრიანობის მიხედვით: მშრალი, ნახევრად მშრალი, ნახევრად ტკბილი, ტკბილი;
 • დამზადების მეთოდის მიხედვით: ცქრიალა ღვინო, შემაგრებული, არომატიზებული და სხვ.

ღვინის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოცდა უნდა მოიცავდეს შემდეგი პარამეტრების კვლევას:

 • ეთილის სპირტის მოცულობითი წილი, %;
 • შაქრების მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
 • ტიტრული მჟავების მასური კონცენტრაცია ღვინომჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ;
 • აქროლადი მჟავების მასური კონცენტრაცია ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით, გ/ლ;
 • გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, საერთო, მგ/ლ;
 • გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაცია, თავისუფალი, მგ/ლ;
 • უშაქრო ექსტრაქტის მასური კონცენტრაცია, გ/ლ;
 • ფარდობითი სიმკვრივე, d2020 ;http://www.matsne.gov.ge 34005000022023016476
 • მალვიდინის დიგლუკოზიდის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ (წითელი ღვინის შემთხვევაში);
 • რკინის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
 • სპილენძის მასური კონცენტრაცია, მგ/ლ;
 • ნახშირბადის დიოქსიდის ჭარბი წნევა 200 C ტემპერატურაზე, ბარი; (ცქრიალა, მსუბუქად ცქრიალა დაშუშხუნა ღვინოების შემთხვევაში).

 

Please follow and like us: