2019 წლის პირველი ოქტომბრიდან ტაქსებისთვის ახალი რეგულაციები შედის ტაქსებისთვის. კერძოდ, ტაქსი A და B კატეგორიებად დაიყოფა.

A კატეგორიის ტაქსი არის:

• თეთრი ფერის

• მარცხენასაჭიანი

• აქვს 5 კარი

• მომსახურების გაწევისას იყენებს მანათობელ თეთრ ნიშანს შავი წარწერით „TAXI თბილისი“

• მგზავრისთვის თვალსაჩინო ადგილას განთავსებული აქვს ტაქსით მომსახურების ნებართვა.

A კატეგორიის ტაქსის პრივილეგიები:

• შეუძლია მგზავრის აყვანა როგორც ქუჩიდან, ასევე ელექტრონული და სატელეფონო საშუალებებით

• სარგებლობს უფასო პარკირებით ტაქსისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ადგილებში

• უფასოდ გადაეცემა ტაქსის მანათობელი ნიშანი

• შემოსავლის მიღების მიზნით, ტაქსიზე განსაზღვრულ ადგილებში შეუძლია რეკლამის განთავსება.

B კატეგორიის ტაქსი არის:

• ნებისმიერი ფერის

• მარცხენასაჭიანი

• აქვს 5 კარი

• მგზავრისთვის თვალსაჩინო ადგილას განთავსებული აქვს ტაქსით მომსახურების ნებართვა.

B კატეგორიის ტაქსისთვის დაშვებულია:

• მომსახურების გაწევა მხოლოდ აპლიკაციის ან ტელეფონის მეშვეობით

B კატეგორიის ტაქსის:

• არ აქვს მგზავრის ქუჩიდან აყვანის უფლება

• არ აქვს არანაირი ტაქსის ნიშნის გამოყენების უფლება

• ვერ სარგებლობს ტაქსისთვის განკუთვნილი უფასო საპარკინგე ადგილებით.

ტაქსების კატეგორიებად დაყოფა 2019 წლის პირველი ივლისიდან დაიწყება. 2018 წლის 11 ოქტომბრამდე გაცემული ნებართვის მფლობელი, სურვილის შემთხვევაში, ერთჯერადად მიიღებს ტაქსის თეთრად გადაღებვის და ქიმწმენდის ვაუჩერებს.

ღებვის ვაუჩერი გაიცემა გარკვეული პირობებით და მოიცავს მხოლოდ გარეგანი ღებვის ხარჯებს.

Please follow and like us: