“აიპრესის” მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით,  ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ერთადერთია, რომელსაც დღიდან მუშაობის დაწყებისა, დღემდე, არცერთხელ აუღია პრემია და დანამატი.

მათ მიერ  გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის თანახმად, გიორგი კეკელიძეს, რომელიც 2012 წლიდან დღესმდე დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობს, არცერთხელ აუღია არც პრემია, არც დანამატი და არც რაიმე სხვა სახის ფულადი წახალისება. ყოველთვიური ხელფასიდან კი 100 ლარს ის ლეიკემიით დაავადებულთა ფონდში რიცხავს.

Please follow and like us: