დღეს რეპორტიორის ოფისში “თბილისის მერის არჩევნები 2014″ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევა 19 მაისიდან 13 ივნისის ჩათვლით განხორციელდა და მოიცავს თბილისის მერის არჩევნების გარდა დედაქალაქისთვის აქტუალური პრობლემების კლვევის კომპონენტებსაც. მაგალითად რა პრობლემები აწუხებს თბილისის მოსახლეობას, ვის ისურვებდნენ მერად, წარდგენილი კანდიდატების გარდა, რა მიგაჩნიათ თბილისის ღირსშესანიშნაობად და რას ისურვებდნენ, რომ ახალ მერს პირველ რიგში გაეკეთებინა თბილისისათვის.

კვლევის მეთოდოლოგია: ¨სამიზნე ჯგუფი:  თბილისის მოსახლეობა, რომელსაც აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება (18 წლიდან ზევით), ¨კვლევის მეთოდი:  მასობრივი გამოკითხვა (ანკეტირების მეთოდი), ¨ინსტრუმენტი:  რაოდენობრივი კვლევის კითხვარი, ¨სანდოობა: 95-97%, შერჩევა- სტიქიური, კერძოდ შემთხვევითი

თბილისი თაიმსი მოწოდებულ საპრეზენტაციო მასალას უცვლელად გთავაზობთ

Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19

სულ 1000 რესპოდენტი გამოიკითხა. კვლევა ერთობლივად განახორციელა ახალგაზდრა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინა და ახალგაზრდულმა მოძრაობა დავითიანნმა.

Please follow and like us: