საქართველოს ეროვნული ნაბკის ინფიორმაციით,  2013 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 15 – საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 3 – უცხოური ბანკის ფილიალით.

წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 1.6 მლრდ ლარით, ანუ 12.7 %-ით გაიზარდა და 14.1  მლრდ ლარი შეადგინა.

უცხოური კაპიტალის მონაწილეობამ ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 74.3 %-ი  შეადგინა.

ხუთი უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილმა საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 80.4 %-ი შეადგინა.

25.04.13

Please follow and like us: