„ოპტიმა ჯგუფმა“, რომელსაც საქართველოში ერისთავის იურიდიული ჯგუფი წარმოადგენს, სს ,,სარაჯიშვილის“ მიმართ სარჩელი აღძრა. საქმე ეხება ,,სარაჯიშვილი“–ს პროდუქციის ექსპორტს რუსეთის ბაზარზე. სს ,,სარაჯიშვილმა“ ამერიკულ კომპანია ,,ოპტიმა გრუპთან“ 2011 წელს კონტრაქტი გააფორმა.

კონტრაქტის ფარგლებში ,,ოპტიმა ჯგუფს“ რუსეთის ბაზარზე სს ,,სარაჯიშვილის“ პროდუქციის ექსპორტის ექსკლუზიური უფლება 5 წლის ვადით მიენიჭა.

სს ,,სარაჯიშვილმა“ კონტრაქტის პირობები დაარღვია, რის საფუძველზეც ,,ოპტიმა გრუპმა“ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მრავალმილიონიანი დავა წამოიწყო და სს ,,სარაჯიშვილის“ ქონებას ყადაღა დაედო.

აღნიშნულ საქმეზე სარჩელის აღძვრის პროცესი, როგორც რუსეთის ფედერაციაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს .

27.06.13

Please follow and like us: