შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2013 წელს საქართველოს მასშტაბით დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი 26,8%-ით გაიზარდა, დანაშაული კი 3277 ერთეულით შემცირდა.

2013 წლის 6 თვის მონაცემების თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით 2012 წელს მომხდარი 17 485 დანაშაულიდან გახსნილია 4 271, დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი კი 24,4%-ია. 2013 წელს მომხდარი 14 128 დანაშაულიდან კი გახსნილია 7 243 დანაშაული, გახსნის მაჩვენებელია 51,3 %.
რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში 2012 წელს მომხდარი 7 744 დანაშაულიდან გახსნილია 1925, გახსნის მაჩვენებელი – 24,9%. ხოლო 2013 წელს მომხდარი 7032 დანაშაულიდან გახსნილია – 2506. გახსნის მაჩვენებელია 35,6%. დანაშაული 712 ერთეულით შემცირდა, გახსნის მაჩვენებელი კი 10,8%-ით გაიზარდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლებს რეგიონების მიხედვითაც აქვეყნებს.
იმერეთი – რაჭა-ლეჩხუმი – ქვემო სვანეთი 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 2603; აქედან გახსნილი – 523; გახსნის მაჩვენებელი: 20,1%. 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 1307; აქედან გახსნილი – 982; გახსნის მაჩვენებელი: 75,1%; დანაშაულის კლება: 1296; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 55%.
კახეთი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 803; აქედან გახსნილი: 384; გახსნის მაჩვენელი: 47,8%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 1045; აქედან გახსნილი: 794; გახსნის მაჩვენელი: 76%; დანაშაული მატება: 442; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 28%; სამეგრელო- ზემო სვანეთი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 1194; აქედან გახსნილი: 241; გახსნის მაჩვენელი: 23,5%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 683; აქედან გახსნილი: 494; გახსნის მაჩვენელი: 72,3%; დანაშაულის კლება: 511; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 48,8%;
აჭარა – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 1387; აქედან გახსნილი: 218; გახსნის მაჩვენელი: 15,7%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 1282; აქედან გახსნილი: 771; გახსნის მაჩვენელი: 60,1%; დანაშაულის კლება: 105; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 44,4%.
გურია – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 289; აქედან გახსნილი: 115; გახსნის მაჩვენელი: 39,8%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 289; აქედან გახსნილი: 133; გახსნის მაჩვენელი: 46%; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 6,2%.
ქვემო ქართლი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 2157; აქედან გახსნილი: 715; გახსნის მაჩვენელი: 14,6%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 894; აქედან გახსნილი: 503; გახსნის მაჩვენელი: 56,3%; დანაშაულის კლება: 1843; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 41,7%.
მცხეთა-თიანეთი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 423; აქედან გახსნილი: 107; გახსნის მაჩვენელი: 25,3%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 419; აქედან გახსნილი: 262; გახსნის მაჩვენებელი: 62,5%; დანაშაულის კლება: 4; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 37,2%.
სამცხე-ჯავახეთი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 247; აქედან გახსნილი: 160; გახსნის მაჩვენელი: 64,8%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 338; აქედან გახსნილი: 296; გახსნის მაჩვენელი: 74,4%; დანაშაულის მატება:151; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 9,6%;
შიდა ქართლი – 2012 წელს – მომხდარი დანაშაული: 638; აქედან გახსნილი: 243; გახსნის მაჩვენელი: 38,1%; 2013 წელს – მომხდარი დანაშაული: 739; აქედან გახსნილი: 502; გახსნის მაჩვენელი: 74,4%; დანაშაულის მატება: 141; გახსნის მაჩვენებლის მატება: 26,4%.

08.07.13

Please follow and like us: