gza

2016 წლის 11 თებერვალს საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, EIB – მ საქართველოში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, 100 მლნ ევროს ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა. თუ რას მოიცავს ეს პროექტი, უფრო კონკრეტულად, რა არის მისი მიზანი, რომელი ტერიტორიების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა იგეგმება, ვინ განახორციელებს სამუშაოებსა და პროექტის მონიტორინგს, ამ ყველაფერზე ვესაუბრეთ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.

„თბილისი თაიმსთან“ საუბრისას, სამინისტრომ დაადასტურა, რომ მოზიდული ინვესტიციით იგეგმება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება: „პროექტისაქართველოს ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარება“ (ფინანსური წლები  2015-2019; ბიუჯეტი – 100 მილიონი ევრო) მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონული განვითარების მხარდაჭერას, რაც განაპირობებს მუნიციპალური სერვისების და ინფრასტრუქტურის ეფექტურობისა და საიმედოობის გაუმჯობესებას. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გადაუდებელი რეაბილიტაცია.

regionuli-ganvitarebis-saministro„რაც შეეხება სამუშაო ჯგუფს, პროექტს ხელმძღვანელობს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში, გარდა ამ ორი უწყებისა, მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგნელები“ – განაცხადა ჩვენთან საუბრისას ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ.

კითხვაზე, თუ რომელი ტერიტორიების კეთილმოწყობა იგეგმება და რის მიხედვით შეირჩევა ისინი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ პროექტების სია მუნიციპალიტეტების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიქმნა, ამ ეტაპზე კი დაწყებულია შემდეგი პროექტების განხორციელება, რომლებიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში კონკრეტული გზების რეაბილიტაციას გულისხმობს, ესენია:  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როდინაულის სასოფლო გზა; საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭორვილა-საირხის გზა (ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა); თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, თამარ მეფისა და აღმაშენებლის ქუჩები; ასპინძის მუნიციპალიტეტში, რაგბის სტადიონთან მისასვლელი გზა; აბაშის მუნიციპალიტეტში, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალიდან სოფელ წყემის გავლით ადგილობრივი გზა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზა; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფელ ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზები.

მე, კითხვები მქონდა ასევე იმ რისკ – ფაქტორების შესახებ, რომელიც შეიძლება პროექტს თან ახლდეს გეგმის განხორციელებისას, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იქნას ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას, როგორც შიდა, ისე გარე მიზეზებით, თუმცა, სამწუხაროდ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ.

„თბილისი თაიმსი“  ასევე დავუკავშირდით ფინანსთა სამინისტროს, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოს ხარისხის, გაწეული ხარჯების მონიტორინგის შესახებ: „ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ასახული საინვესტიციო პროექტებისათვის საგარეო წყაროებიდან გამოყოფილი ფინანსური რესურსების მონიტორინგს, რაც გამოიხატება სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული პარამეტრების შესრულების მონიტორინგით. პროექტის ფარგლებში გაწეული ხარჯების მონიტორინგს ახორციელებს აგრეთვე დონორი. ხოლო რაც შეეხება შესრულებული სამუშაოს ხარისხის მონიტორინგს, მას ახორციელებს პროექტის ფარგლებში დონორთან შეთანხმებით დაქირავებული პროექტის საზედამხედველო კომპანია.

ფინანსთასაქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის 2016 წლის 11 თებერვალს გაფორმებული „საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარების პროექტის“ ფინანსური ხელშეკრულების ფარგლებში გამოყოფილი სესხის ფინანსური პირობებია:

სესხის ოდენობა: 100 მილიონი ევრო;

სესხის ხანგრძლივობა: 25 წელი (მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი 5 წელი);

სესხის საპროცენტო განაკვეთი (თითოეული ტრანშისთვის განისაზღვრება ტრანშის ჩამორიცხვამდე): ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი ან EURIBOR-ზე ან LIBOR-ზე დაფუძნებული ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი;

საპროცენტო მარჟა (EURIBOR-ზე ან LIBOR-ზე დაფუძნებული ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში): ცვლადი, რომელიც ფიქსირდება თითოეული ტრანშის ჩამორიცხვამდე;

ადმინისტრირების გადასახდელი: 50 000 ევრო (ერთჯერადი გადასახდელი).

მარიამ ტაკაშვილი

Please follow and like us: