სასჯელაღსრულებასაქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ეუთო-ს ადამიანური განზომილების კომიტეტის შეხვედრაში  მონაწილეობს. ღონისძიება ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში მიმდინარეობს.

შეხვედრაზე სასჯელაღსრულების და პრობაციის მინისტრის მრჩეველმა ელენე ბერაძემ საქართველოს პენიტენციური სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით ანგარიში წარადგინა და რეფორმების შედეგად მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრა. ყურადღება გამახვილდა სასჯელის მოხდის პირობებისა და პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების, პენიტენციური ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდის, პატიმართა დასაქმებისა და მათი რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროექტებზე, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებულ და დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც სასჯელის აღსრულების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესრულებას, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობასა და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ემსახურება.

კონფერენციის მონაწილეების მხრიდან სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ ანგარიშის წარდგენა და პენიტენციური სისტემის მიღწევები დადებითად შეფასდა, განსაკუთრებით აღინიშნა ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით სამინისტროს მიერ გაწეული მუშაობა და პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და არაადამინური მოპყრობის, როგორც სისტემური დანაშაულის აღმოფხვრა. პარტნიორმა ქვეყნებმა საქართველოსთან სასჯელაღსრულების სფეროში სამომავლო თანამშრომლობის გაგრძელებისა და გაღრმავების სურვილი კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს.

შეხვედრაში ეუთოს 57 წევრი ქვეყანა, ასევე, ეუთო-ს სტრუქტურაში შემავალი ინსტიტუტების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და წევრი ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შეხვედრაზე ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება. გარდა ამისა, მონაწილეები ერთმანეთს გამოცდილებას გაუზიარებენ და რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ.

(Visited 49 times, 1 visits today)

კომენტარები