საიტზე ,,manifest.ge” ახალი პეტიცია გაჩნდა – ,,დაბრუნდეს ავტომობილების განბაჟების ძველი ტარიფი!”

მოქალაქეთა ნაწილი ასეთ ტექსტს აქვეყნებს:

,,დააბრუნდეს ავტომობილების განბაჟების ძველი ტარიფი! ჯერ მოსახლეობის შემოსავალი გაუტოლდეს ევროსტანდარტებს, მხოლოდ ამის შემდეგ –  განბაჟების ტარიფი და ავტომობილის კრიტერიუმები.მიეცეს ხალხს უფლება შეიძინონ იმ წლებისა და კონდიციის ავტომობილი, რომელიც შეესაბამება მათ შემოსავალს!”

მიმართვის ადრესატი საქართველოს მთავრობა და  ფინანსთა სამინისტროა.

 

 

 

Please follow and like us: