პენიტენციური სისტემის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პირველი მოსმენით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს. „პატიმრობის კოდექსში“ ცვლილებები და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები დეპუტატებს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა წარუდგინა.

მინისტრმა ცვლილებათა პაკეტის ძირითად მიზნებზე ისაუბრა და  ის სიახლეები წარადგინა, რომლის დანერგვაც წარდგენილი ცვლილებების ფარგლებში  იგეგმება. მისი განცხადებით, 2012 წლიდან პენიტენციურ სისტემაში დაწყებული რეფორმა გრძელდება, რომლის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფა, სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

კახა კახიშვილის განცხადებით, მთავრობის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით  იქმნება  ახალი ტიპის – გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება; სრულწლოვანი ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულთათვის ინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე  – შინაპატიმრობა; მცირდება დისციპლინური პატიმრობის ვადები; დაბალი რისკისა და გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს საშუალება მიეცემათ სასჯელის მოხდის პერიოდში მიიღონ უმაღლესი განათლება; იხვეწება მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი;  მსჯავრდებულ დედებს, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებებში სამ წალმდე ასაკის შვილებთან ერთად იმყოფებიან, საშუალება მეცემათ, სამი წლის ასაკის მიღწევის გამო დაწესებულებიდან ბავშვის გაყვანის შემდეგ, ერთი წლის განმავლობაში უქმე დღეებზე დაწესებულება დატოვონ და ეს დრო შვილებთან ერთად გაატარონ. გარდა ამისა, ცვლილებათა პაკეტით გათვალისწინებულია სიახლეები მსჯავრდებულთა მიერ ტელევიზორით სარგებლობის უფლებასთან, მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების;  სასჯელის აღსრულების გადავადების; უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის პატიმრობის სხვა სახის სასჯელით შეცვლის; დაწესებულების გარე პერიმეტრთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

მინისტრის განმარტებით, შეთავაზებული ცვლილებებით რეფორმა სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის.

„სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში ძირეული რეფორმები 2012 წლიდან დაიწყო. ახალი, მთავრობის მიერ ინიცირებული ცვლილებებით ჩვენ მსჯავრდებულებს უპრეცედენტო ტიპის სერვისებს ვთავაზობთ, მაგალითად, უმაღლესი განათლების მიღების უფლების მინიჭება მსჯავრდებულთათვის, გათავისუფლებისთვის მომზადების დაწესებულების შექმნა, სადაც მათთვის სხვადასხვა სახის პროგრამები იქნება ხელმისაწვდომი;  შინაპატიმრობა და სხვა. ყოველივე ეს, მათ საზოგადოებაში ადაპტაციასა და რესოციალიზაციას შეუწყობს ხელს. ასევე, დარწმუნებული ვარ, შინაპატიმრობის შემოღება პატიმართა რაოდენობას შეამცირებს. ძალიან კარგი ინიციატივებია და ვიმედოვნებ, პარლამენტი მხარს დაუჭერს. მით უმეტეს, რომ გავიზიარეთ ძირითადი რეკომენდაციებისა და შენიშვნების უმეტესობა, რომელიც საპარლამენტო კომიტეტების, სახალხო დამცველის აპარატისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იქნა წარმოდგენილი“, – განაცხადა მინისტრმა.

სხდომაზე დეპუტატებმა, ასევე, სახალხო დამცველის აპარატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების  წარმომადგენლებმა წარდგენილი ცვლილებების ძირითადი ნაწილი და დაგეგმილი სიახლეები დადებითად შეაფასეს. ამავდროულდ, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი შენიშვნები, მოსაზრებები და რეკომენდაციები წარადგინეს. მინისტრმა მათ შეკითხვებს უპასუხა და კონკრეტული წინადადებისა და რეკომენდაციების განხილვისა და თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას შეფასებით, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებები უდავოდ პროგრესული ნაბიჯია, რომელიც პენიტენციურ სისტემაში უფლებრივი მდგომარების კუთხით უკეთესი სტანდარტის დამკვირდების შესაძლებლობას იძლევა. მან დადებითად შეაფასა დისციპლინური პატიმრობის ვადების შემცირების, მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების უფლების მინიჭების შესახებ და სხვა ინიციატივები და აღნიშნა, რომ ფორმულირებების დაზუსტებების შემდეგ, საკითხზე პირველი მოსმენით კენჭისყრა კომიტეტის მომდევნო სხდომაზე გაიმართება.

 

 

გაზიარება