მეორე მსოფლიო ომის შემდგე, ათეულ წლებში შეინიშნება აღმოსავლური რელიგიური კულტურის მომრავლება და დასავლეთში მათი გავლენის გასაოცარი ზრდა. პარალელურად, ჩაისახა და მომძლავრდა ამავე პერიოდში მოვლენა, რომელსაც ერთი შეხედვით, თითქოს არავითარი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს რელიგიასთან; თუმცა ახლოს თუ განვიხილავთ, იგი აღმოჩნდება „შემდგომ ქრისტიანული ხანისა და “ახალი რელიგიური შეგნების“ ნიშანი – ისევე, როგორც აღმოსავლური რელიგიური კულტურა. ეს მოვლენაა „ ამოუცნობი მფრინავი ობიექტი“. იგი შეინიშნება მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში მას შემდეგ, რაც 1947 წ აღნიშნულ იქნა პირველი „მფრინავი თეფში“.

ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების მოვლენას თუ რელიგიური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით შევხედავთ, ეს ყველაფერი ჯადოქრებისა და ეშმაკების სტანდარტული ფანდები და ხრიკებია.

მასალა ეკუთვნის

იღუმენ მამა გაბრიელ ჯიქიას

 

გაზიარება