კანონპროექტის თანახმადუცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღების 5-წლიანი ვადა (კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრების) 10-წლიანი ვადით იცვლებ, ხოლო ემიგრანტი ეთნიკური ქართველებისთვის, რომლებიც  ქართულ გვარს ატარებენ  და თავს ქართველებად თვლიან , საქართველოს მოქალაქეობის მიღება მარტივდება.

“აუცილებელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები კანონმდებლობაში, რათა საქართველოში ქართველები, არ ვიქცეთ უმცირესობად. ბოლო 25 წლის მანძილზე სხვადასხვა მიზეზთა გამო სამშობლო 2 მილიონამდე ჩვენმა თანამემამულემ დატოვა , მათმა უმრავლესობამ  სხვა ქვეყნების მოქალაქეობა მიიღო. ამას გარდა, საინგილოში, ფერეიდანსა და თურქეთის ტერიტორიაზე მრავლად ცხოვრობენ ეთნიკურად ქართველები. ყველა ქართველს აქვს უფლება გახდეს საქართველოს მოქალაქე”, – ნათქვამია განმარტებით ბარათში.

ნინო ზარიძე

გაზიარება