სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ „ბიოგრინის“  საქმიანობას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიშელაძე გაეცნო.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „ბიოგრინი“, რომელიც 8 მეპაიეს აერთიანებს  საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ გორის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ზერტში საქმიანობს.  კოოპერატივს 7 ჰა-ზე გაშენებული აქვთ ზაფრანა, ნედლეულის გადამუშავება აქტიურ ფაზაშია შესული. კოოპერატივი პროდუქციას საექსპორტოდ ამზადებს.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი მიშელაძის განცხადებით, ამ მიმართულებით გაერთიანების შედეგად თითოეული მეპაიისათვის  ხელმისაწვდომია კოოპერაციის სიკეთე,  რადგან მათ უკვე საბოლოო პროდუქციის რეალიზაციიდან შეუძლიათ მიიღონ გაზრდილი შემოსავალი. მისასალმებელია რომ კოოპერატივი „ბიოგრინი“ აწარმოებს საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტს.

დღეისათვის საქართველოში სხვადასხვა დარგის 1182  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივია რეგისტრირებული. სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით კოოპერაცია აგრარული პროდუქციის წარმოების ზრდას, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების დანერგვას და, შედეგად, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებას უწყობს ხელს.

 

Please follow and like us: