მიხეილ დუნდუა აქამდე შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. ეს თანამდებობა ამ დროისთვის ვაკანტურია.

2018 წლის პირველი ივლისიდან 29 აგვისტომდე, მიხეილ დუნდუას შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა

Please follow and like us: