Day: May 15, 2022

Turebi.ge – “აშშ-ის “მწვანე ბარათი” საქართველოში 3-4 ათასამდე ადამიანმა მოიგო”  

Turebi.ge – “აშშ-ის “მწვანე ბარათი” საქართველოში 3-4 ათასამდე ადამიანმა მოიგო”  

"აშშ-ის “მწვანე ბარათი” საქართველოში 3-4 ათასამდე ადამიანმა მოიგო” - ინფორმაციას გამოცემა BM.GE Turebi.ge-სა და მის დირექტორზე დაყრდნობით ავრცელებს.  “მწვანე ბარათის მოგება არ ნიშნავს, ...