20 აგვისტოდან მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი ახალი პირობებით განახლდა.

2018 წელს სახელმწიფო პროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება ექნება როგორც მეწარმე სუბიექტს, ასევე სუბიექტთა ჯგუფს, რომელმაც ერთხელ უკვე მიიღო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილით განსაზღვრული ხელშეწყობა.

ასევე, გაზრდილია დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა და ნაცვლად 15 000 ლარისა, 20 000 ლარს შეადგენს.

Please follow and like us: