ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში დაკავებულ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსს დავით ჭაკუას  საქართველოში ჩამოიყვანენ. ინფორმაციას ამის შესახებ მთავარი პროკურატურა ავრცელებს.

უწყების ინფორმაციით, ამჟამად, საქართველოს მთავარი პროკურატურა ამზადებს დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის შესახებ შესაბამის დოკუმენტაციას, რომელიც „ექსტრადიციის შესახებ“ 1957 წლის ევროპული კონვენციით გათვალისწინებულ ვადებში მიეწოდება ავსტრიის რესპუბლიკის კომპეტენტურ ორგანოებს.

საქართველოს მთავარი პროკურატურის  შუამდგომლობის საფუძველზე, 2013 წლის 12 მარტს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დავით ჯანიკოს ძე ჭაკუას მიმართ გამოცხადდა ინტერპოლის არხებით წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა მისი შემდგომი დაკავებისა და ექსტრადიციის მიზნით.

პროკურატურის ინფორმაციით, ქართული მხარის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნის საფუძველზე, 2013 წლის 28 ივნისს, ავსტრიის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ქალაქ ვენაში დააკავეს დავით ჭაკუა საქართველოში მისი შემდგომი ექსტრადიციის მიზნით. როგორც უწყების განცხადებაშია ნათქვამი,  მოგვიანებით, ავსტრიის რესპუბლიკის ქალაქ ვენის სისხლის სამართლის საქმეთა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, დავით ჭაკუას შეეფარდა გირაოს თანხის გადახდა 5000 ევროს ოდენობით.

სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, დავით ჭაკუას დაეკისრა საექსტრადიციო პროცედურების განმხილველი ორგანოს წინაშე გამოცხადების ვალდებულება და აეკრძალა ავსტრიის ტერიტორიის დატოვება. ამავდროულად, როგორც მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, ქართული მხარის მიერ შესაბამისი მასალების მიწოდების შემთხვევაში, ავსტრიის რესპუბლიკის იუსტიციის ფედერალურმა სამინისტრომ გამოთქვა მზადყოფნა დავით ჭაკუას საქართველოში ექსტრადიციის საკითხის განხილვის თაობაზე.

“დავით ჭაკუას ბრალად ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით (მოხელის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ჩადენილი ძალადობითა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით), 25-1443 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „ბ“, „დ“, „ე“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით (პატიმართა დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის წაქეზება, ჩადენილი მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ორი ან მეტი პირის მიმართ, ჯგუფურად, დაკავებულის მიმართ და შეკვეთით), 25-145-ე მუხლით (დანაშაულთა პროვოკაციის წაქეზება), 25-3691-ე მუხლით (სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაციის წაქეზება), 372-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (მოწმეზე ძალადობის განხორციელება, რასაც თან ერთვის მისთვის ან მისი ახლო ნათესავისათვის ძალადობის ან სხვა მუქარა), 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“, „გ“ ქვეპუნქტებითა (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ჩადენილი ძალადობით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით) და 1443 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“, „ბ“, „დ“, „ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით (დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, ჩადენილი მოხელის მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ორი ან მეტი პირის მიმართ, ჯგუფურად და დაკავებული პირის მიმართ) გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენა”, – ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში.

24.07.13

Please follow and like us: