დღე: მაისი 10, 2020

მამაკაცისა და ქალის თანასწორობის საკითხი ახალი აღთქმის სწავლების მიხედვით

მამაკაცისა და ქალის თანასწორობის საკითხი ახალი აღთქმის სწავლების მიხედვით

მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და არაერთგვაროვან მოვლენას წარმოადგენს საკითხი, მამაკაცისა და ქალის თანასწორობის შესახებ. წინამდებარე სტატიაში შევეცდები, რომ განვიხილო ...

არ გამოტოვოთ

შემოთავაზებულები