ჭდე: air.gov.ge

საზოგადოების დროულად და უწყვეტად ინფორმირება ჰაერის ხარისხის შესახებ  air.gov.ge-ის საშუალებით მიეწოდება

საზოგადოების დროულად და უწყვეტად ინფორმირება ჰაერის ხარისხის შესახებ air.gov.ge-ის საშუალებით მიეწოდება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შექმნილი ახალი პორტალი - air.gov.ge უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხთან და მონიტორინგთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის ...

არ გამოტოვოთ

შემოთავაზებულები