ჭდე: გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა

გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაასრულა

2013 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 21 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 17 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის ...

გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაასრულა

2013 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 20 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 16 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის ...

არ გამოტოვოთ

შემოთავაზებულები